കരയുന്ന കുഞ്ഞിനു മുലപ്പാലു പോലെന്റെ പാഥേയമാകുന്നീ കാവ്യഭംഗി

Monday, 23 July 2012

ക്ഷമിക്കുക

എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പഠനവും, വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൂലം ഇവിടെ ചിലവിടുന്ന സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു. സദയം ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

No comments:

Post a Comment

മലയാളത്തില്‍ എഴുതുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ